Word deelnemer van VERN

Wij verwelkomen u graag als deelnemer van VERN.
Vul de onderstaande gegevens in en ”verzend” deze, uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk verwerkt.

Ik heb vrijblijvend interesse in de hieronder aangekruisde items:

Wij nemen deel aan VERN en verlenen hierbij tot wederopzegging machtiging om jaarlijks per eenheid €250,00 excl. BTW automatisch af te schrijven van bovenvermelde rekening. Deelname geschiedt op basis van het aantal eenheden (aantal vrachtwagens), wijzigingen hierin dienen te worden gemeld. De collectieve voordelen worden exclusief aan VERN deelnemers verleend door de toeleveranciers en vervallen bij opzegging.

Contractstermijn: 1 jaar vanaf datum aanmelding met stilzwijgende verlenging.
Opzegging: 2 maanden tegen het einde van iedere contractstermijn.