Betalingstermijn en wettelijke rente

Sluit u een overeenkomst met een bedrijf, overheid of consument? Dan geldt vaak een betalingstermijn. Deze termijn mag niet onredelijk zijn. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Wettelijke betalingstermijnen
De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd.

Business-to-business (B2B)
Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.
Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Welke voorwaarden hanteert de Rijksoverheid?
De Rijksoverheid gebruikt de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011), en de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2008). Hierin staat een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur. Bij leveringen aan bedrijven geldt meestal ook een betalingstermijn van 30 dagen.

Wat is wettelijke rente?
Als de klant een betalingstermijn overschrijdt, mag de leverancier rente berekenen over het nog te betalen bedrag. Als geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 30 dagen voordat hij rente in rekening mag brengen. Bij leveringen aan bedrijven en overheid geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij leveringen aan consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. De percentages vindt u op de website van de Nederlandsche Bank.

Links
Wetswijzigingen
Wettelijke rente handelstransacties omlaag
Ingangsdatum: 1 januari 2013

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd
Ingangsdatum: 16 maart 2013

BRON: Ministerie van Financiën

terug naar overzicht