Kostprijsberekening

Eén van de belangrijkste factoren in uw onderneming is: voor welke prijs kan ik rendabel gaan rijden? Vaak wordt een prijs genoemd zonder dat men werkelijk berekend heeft wat men aan kosten per kilometer kwijt is. De marktprijs is over het algemeen wel bekend, maar is die ook van toepassing op uw bedrijf?

Heeft u een losse trekker, een motorwagen met aanhanger, een koelwagencombinatie, een nieuwe of een reeds betaalde vrachtwagen. Dit zijn allemaal factoren die kostprijs bepalend zijn. Tevens is een winstpercentage boven op de kostprijs een heel gezonde zaak. Een goede prijs bepalen is geen eenvoudige zaak en daarvoor moet u heel wat gegevens gaan verzamelen. Hieronder geven wij een voorstel van de minimale gegevens die nodig zijn.

 1. Aanschafprijs van de vrachtwagen en de trailer-aanhanger (indien aanwezig)
 2. Leaseprijs van deze transportmiddelen
 3. Afschrijvingen
 4. Brandstofverbruik en het aantal kilometers dat u verwacht te gaan rijden
 5. Brandstofprijs en het aantal liters dat u verwacht nodig te hebben (houd rekening met het aantal liters dat u koopt in het buitenland)
 6. Kosten van onderhoud en reparatie
 7. Aanschaf banden
 8. Kosten transport en bedrijfsverzekeringen
 9. Motorrijtuigenbelasting en Eurovignet
 10. Kosten onderweg, bijvoorbeeld eten
 11. Uw indirecte kosten, b.v. administratie, accountant, telefoon, algemene kosten
 12. Rente over eigen ingebracht kapitaal
 13. Onvoorziene uitgaven
 14. Ondernemersbeloning
 15. Te betalen belastingen

Er zijn natuurlijk meer kosten te noemen, maar dit zijn de belangrijkste. Om tot een goede kilometerkostprijs te komen heeft u ook gegevens nodig van uw opdrachtgever, zoals;

 1. Kilometer- of vrachtprijs
 2. Alle kilometers of alleen kilometers in opdracht
 3. Gegarandeerde kilometers of gegarandeerde omzet
 4. Soort werk en op welke landen u gaat rijden (soort werk is slijtage)
 5. Gevaarlijke stoffen of geconditioneerd
 6. Wachturen, extra losadressen, tolwegen, ferry’s, eurovignet, enz.
 7. Met oplegger of combi
 8. Betalingstermijn
 9. Aantal weekeinden dat wordt gereden
 10. In de kleuren van de opdrachtgever rijden en wie dit betaalt
 11. Telefoonkosten, zeker in het buitenland
 12. Gemiddeld gewicht per vracht
 13. Aantal te rijden weken per jaar
 14. Leeg rijden
 15. Computerkilometers (snelste of kortste weg)
 16. Pompuren

Zoals u ziet zijn er enorm veel gegevens nodig om tot een goede kostprijs te komen. Houdt u in uw berekening ruimte voor de aan- en afrijkilometers naar huis. Deze kilometers zijn voor u behoorlijk duur. Probeer een opdrachtgever te vinden in uw omgeving. Als u tot een goede kostprijs bent gekomen, ga dan naar uw boekhouder om samen alles nog eens door te rekenen. Wij weten zeker, dat als u uw berekende prijs kunt krijgen, u een goede toekomst tegemoet gaat.

Indien u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met VERN.

terug naar overzicht