Starten als transportondernemer

Ook het afgelopen jaar hebben wij weer kunnen vaststellen dat veel chauffeurs in loondienst afscheid hebben genomen van hun werkgever en er voor hebben gekozen eigen rijder te worden. Ondanks de sterk teruggelopen economische omstandigheden zien veel chauffeurs de uitdaging om zelfstandig te worden. Met de 48-urige werkweek in het verschiet en goede kansen bij het economisch herstel, is dit geen slechte keuze. Daarom bieden we graag startersadvies.

Zoals wij reeds eerder berichtten via onze nieuwsbrieven, hebben wij ervoor kunnen zorgen dat de 60-urige werkweek voor zelfstandige transportondernemers voorlopig gehandhaafd blijft. Ondanks de EU-stemming, die negatief is uitgevallen, stellen wij vast dat onze overheid, maar ook die van de andere lidstaten, geen enkele controle kan uitvoeren op dit gebied. Denk aan het bijhouden van uw administratie, onderhoud aan uw vrachtwagen, enzovoort. Door wie, en hoe kan dit gecontroleerd worden? Hierdoor onderscheidt de kleine ondernemer zich ten opzichte van chauffeurs in loondienst die wel onder deze 48 uur vallen.

VERN biedt veel mogelijkheden aan startende ondernemers. Veel starters hebben via VERN hun eerste stappen gezet naar de zelfstandigheid. Met grote regelmaat worden wij door mensen benaderd uit alle delen van het land met het verzoek hen te begeleiden om transportondernemer te worden. Veelal betreft het mensen met een ruime ervaring doordat ze jaren als chauffeur in loondienst werkzaam zijn geweest bij een transportbedrijf. Maar ook komt het voor dat men nog helemaal geen ervaring heeft in het transport. Of dat men al bezig is met het vakdiploma, of deze misschien zojuist heeft behaald. Kortom voor iedereen geldt dat er een ander instapmoment is.

Gelukkig zijn startende Eigen Rijders bij de VERN aan het juiste adres!

Starters worden door ons altijd heel plezierig en vrijblijvend bij ons op kantoor ontvangen en bovendien kosteloos voorzien van het beste advies. In een gesprek van één tot twee uur proberen wij zoveel mogelijk gegevens over de persoon in kwestie boven water te krijgen, om zo een goed beeld te kunnen samenstellen, om vervolgens duidelijkheid voor deze starters te scheppen. Ook komt het voor dat wij iemand adviseren helemaal geen ondernemer te worden, al is het alleen maar uit een vorm van bescherming van de persoon in kwestie en het bedrijfsleven.

De belangrijkste kennis bezitten de mensen zelf. Waar ligt de belangstelling, welke ervaring heeft men en hoe staat het met de financiële mogelijkheden? Is men al in het bezit van het vereiste vakdiploma, kun je aan de kredietwaardigheideis voldoen, al deze zaken moeten er toe bij dragen dat de NIWO-vergunning uiteindelijk toegewezen wordt.

Het organiseren van een gesprek, met een deskundige op financieel gebied ligt is dan de volgende logische stap. Desgewenst kunnen wij u in contact brengen met de juiste financiële specialist, die u van een goed advies kan bedienen tegen zeer redelijke tarieven voor VERN deelnemers.

Onthoud echter heel goed, dat als je getrouwd bent of samenwoont, je samen het transportbedrijf runt. Ook al is het letterlijk een eenmanszaak. Hiermee bedoelen wij te zeggen dat je partner je hierin voor 100% moet steunen anders kunnen de problemen zich al snel aandienen. Met andere woorden zorg dat je er gezamenlijk achter staat, in de praktijk zijn het veelal de dames die de opleiding volgen en de vakbekwaamheid inbrengen in het op te starten bedrijf.

De keuze van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gestart is van groot belang voor de aansprakelijkheid die men loopt en de fiscale aftrekposten. Meestal starten de eigen rijders een eenmanszaak. Dit is gemakkelijk, de oprichtingskosten zijn vrijwel nihil en er zijn flink wat aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-aftrek.

Voor de eigen rijders die samen met hun vrouw een firma (v.o.f.) willen opzetten moeten wij de kanttekening maken, dat het logisch zou moeten zijn dat u met uw vrouw een firma heeft. U zou dit ook doen als zij niet uw vrouw was. Het komt er hierbij op neer dat uw vrouw de papieren inbrengt of een behoorlijk aantal uren als chauffeur op de auto rijdt. Een combinatie van beide maakt uw zaak sterker. Doet uw vrouw alleen de administratie dan wordt de firma fiscaal niet geaccepteerd.

U kunt natuurlijk ook met een collega een firma opstarten. Let wel u bent dan beiden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de firma. Een schuldeiser kan dus de hele schuld op u verhalen en u moet maar zien of u de helft van het betaalde bedrag terugkrijgt van uw collega.

Om aansprakelijkheid tegen te gaan wordt er vaak een BV (besloten vennootschap) opgericht. Deze geeft u privé bescherming tegen alle schuldeisers. Behalve als u privé mee tekent voor bijvoorbeeld de lening bij de bank of het lease contract. Ook kan u aansprakelijk zijn voor de Belastingschulden als u niet tijdig aangeeft dat u niet kunt betalen, de zogenaamde betalingsonmacht. Nadeel van de BV is dat u geen recht meer heeft op de aftrekposten bij de eenmanszaak en de firma (zie eenmanszaak). De kosten van het oprichten en in stand houden van een BV zijn behoorlijk hoog. U moet daarbij denken aan hogere contributie Kamer van Koophandel,de oprichtingskosten van de notaris, extra aangifte Vennootschapsbelasting enz.

Een goedkopere vorm van het opzetten van een rechtspersoon is de Limited. Zeg maar een Engelse BV. Deze rechtsvorm raden wij u niet aan vanwege de slechte naam die deze heeft gekregen door mensen die deze rechtsvorm in Nederland gebruiken voor list en bedrog, belastingontduiking en/of belastingontwijking. Banken en leasemaatschappijen zijn zeer terughoudend bij het verstrekken van kredieten aan bedrijven met deze rechtsvorm.

terug naar overzicht