Tachograaf analoog en digitaal

De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van de beroepschaufeurs te controleren. Het apparaat legt deze tijden vast, de bestuurder en het bedrijf moeten ze bewaren.

Analoge tachograaf 

Vermelden bij het begin van de dienst:

 • achternaam en voornaam voluit!
 • plaats en datum
 • kenteken en kilometerstand


Vermelden bij het einde van de dienst:

 • plaats en datum
 • kilometerstand


Een schijf mag niet langer dan 24 uur in de tachograaf zitten.

Digitale tachograaf 

 • bestuurderkaart in de digitale tachograaf steken (pijl naar voren en chip naar boven)
 • aanmeldingsprocedure doorlopen (controleren UTC-tijd en naam; handmatig ingeven land)
 • gegevens bestuurderskaart iedere 3 weken downloaden
 • handmatig overige werkzaamheden invoeren

Bij controle moet de chauffeur de volgende gegevens kunnen tonen bij: 

Analoge tachograaf 

 • de tachograafschijf die op het moment van controle in gebruik is en die hij de daaraan voorafgaande 28 (kalender-) dagenheeft gebruikt
 • de bestuurderskaart van de chauffeur, wanneer deze een dergelijke kaart bezit.

Digitale tachograaf 

 • de bestuurderskaart waarvan de chauffeur houder is
 • de schijven van dezelfde periode wanneer de chauffeur met een  voertuig voorzien van een analoge tachograaf heeft gereden.


Bij zowel Analoge als Digitale tachograaf 

Alle handmatige gegevens en afdrukken van de dag zelf en van de voorafgaande 28 (kalenderdagen-) dagen (zoals voorgeschreven in de Europese rij en rusttijden verordening) in geval van verlies, diefstal of defect van de kaart.

Voor veel meer informatie kunt u terecht op de site van het I.V.W.: www.inspectieloket.nl of bel met nummer 088 – 4890070.

terug naar overzicht