Europese verkiezingen mei 2019

Nieuwspoort Den Haag
Persoonlijk was ik uitgenodigd door de Logistieke Alliantie om een debat bij te wonen in Nieuwspoort Den Haag bij de tweede Kamer. We mochten daar ook vragen stellen. Er waren 8 Europarlementariërs van 8 verschillende politieke partijen aanwezig.

De doelstelling was om een beter inzicht te krijgen hoe zij denken over de invloed van uit Brussel over de logistiek, de maatschappelijke belangen en het transport in het bijzonder.
De verkiezingen zijn er ondertussen geweest en de uitslagen zijn bekend. Natuurlijk weet ik wel dat schrijven over de politiek een saaie boel is en stugge stof om te lezen, echter een groot deel van mijn werk is gericht op de politiek en na iedere verkiezing zijn er weer nieuwe parlementsleden, zowel in Europa of de tweede kamer. De kennis die zij bezitten over transport of logistiek is meestal laag te noemen. Zij noemen mij ook wel een lobbyist, dat is ook zo, echter het is ook hard nodig, want anders krijgen wij alleen maar wetten die op een onderbuik gevoelens zijn gebaseerd, een vrachtwagen is vervuilend en rijd in de weg.

Hebben ze iets te vertellen?
Eigenlijk heeft het Europees Parlement niets te vertellen. Elke beslissing wordt uiteindelijk genomen door de Raad van Ministers van de 27 aangesloten landen. Vaak vraag ik mij af waarom wij 751 parlementariërs een groot salaris betalen met een enorme onkostenvergoeding ( € 4.200,- per maand) waar zij geen enkele verantwoording over hoeven af te leggen of een bonnetje hoeven in te leveren. Ook als zij een vergadering bijwonen dan krijgen zij nog eens € 300,- extra belasting vrij, betaalt. Toch zijn zij vaak niet aanwezig zoals laatst bij de ww-export van 3, naar 6 maanden naar Oost-Europa.
Ook in Nieuwspoort werden wij de pinpas voor Oost en Zuid Europa genoemd, natuurlijk was dit allemaal niet waar en is de EU goed voor ons.

Belastingen stapelen
Zoals jullie weten krijgen wij de km-heffing in 2023, dit is nationaal. Het grote doel hier van is om het transport duurzamer te maken. Schonere motoren en minder co2 uitstoot.
Mijn vraag aan de Europarlementariërs was, de km-heffing gaat ongeveer € 15.000,- per vrachtwagen per jaar kosten. Nu willen jullie dat er een co2 heffing gaat komen voor alle vrachtwagens binnen Europa, ook ongeveer ter grote van de km-heffing, dus in totaal € 30.000,- per vrachtwagen, maar gaan wij dan niet aan belastingen stapelen doen.
Het antwoord was, dat gaan we beslist niet doen, dat zou onredelijk zijn, maar de co2 heffing gaat gewoon door. Aangegeven dat per vrachtwagen per jaar een omzet is € 100.000,- en de overheden willen daar € 30.000,- van hebben onder het mom van duurzaam transport.

Standpunt per politieke partij
De SP maakt zich sterk voor dat de grote multinationals fors meer belasting moeten gaan betalen, vooral de SHELL werd genoemd. Ze vergeten echter dat de SHELL alleen al in Nederland 10.000 mensen in dienst heeft. Zij betalen 4.7 miljard aan loonheffing en alle andere belastingen. SHELL heeft wereldwijd ongeveer 90.000 mensen in dienst. Zonder onze multinationals zouden wij veel werkgelegenheid en vele miljarden verliezen per jaar. De SP heeft nul zetels gehaald.
De CU met Peter van Dalen heeft 2 zetels behaald, hij staat al jaren voor een eerlijke concurrentie in de transportsector. Vaak loopt hij tegen muren omhoog, maar hij gaat altijd door, ook in Nieuwspoort liet hij weer blijken, het blijven herhalen van een eerlijke concurrentiepositie de fundering is van een goed Europees transportsysteem.
De nieuwe partij VOLT wil een Europa met een regering, die heeft dus nul zetels behaald.
DE PVV had vier zetels, maar heeft zich tijdens de debatten niet laten zien. Met alleen, weg met de EU en de Islam red je het niet. Ze hadden vier zetels en nu nul zetels.
Forum voor Democratie was er niet, maar hebben drie zetels gehaald.
Partij van de Arbeid was de grote verassing, zij gingen van drie naar zes zetels. Zij vinden dat er in Nederland alvast begonnen moet worden met een extra belasting heffing en dat wij niet moeten wachten op Europa, dat tot verbazing van velen. Europa moet zich aansluiten bij Nederland, anders komt de extra co2 heffing nooit van de grond.
De VVD heeft 1 zetel gewonnen en staat nu op 4 zetels. Zij willen vooral de bedrijven veel ruimte geven en niet teveel wet en regelgeving uit Brussel. Dit verhoogt de administratiedruk en stagneert de economische groei.
D66 is gebleven op 2 zetels ondanks hun pro Europa geluid, de mensen willen het nog niet.
Een Deen is geen Roemeen en een Roemeen is geen Portugees, een Portugees is geen Nederlander, zij hebben allemaal hun eigen cultuur en tradities. Dit vinden zij in Brussel bijna niet te begrijpen.
Aan alle partijen is gevraagd of zij het ook niet ongelofelijk belangrijk vinden dat er betere controles komen en dat niet alleen in Nederland maar in heel Europa. Wij hebben gezamenlijk regels afgesproken maar de indruk bestaat dat alleen in de westerse landen daar gedeeltelijk de hand aan wordt gehouden, zeker op het gebied van opleidingen.
De zaal gaf ze ook mee dat westerse transportbedrijven vaak worden gezien als, die moet je aanhouden want die hebben geld. Hier werd door de Europarlementariërs zeer lauw op gereageerd. Dit kon ook niet, want het Europees Parlement heeft niets te vertellen, waarom zou je eigenlijk bij stemmingen aanwezig zijn, zie het ww debacle.

Conclusie
Ik vond het eigenlijk een teleurstellend gebeuren, want het waren allemaal politiek correcte antwoorden zonder oplossingen. Op deze wijze verliezen zij nog veel meer burgers die nog vertrouwen hebben in de Europese politiek. De grote vraag was eigenlijk, willen we nu meer of minder in Europa t.a.v. eerlijke concurrentie of blijven we herhalen dat open grenzen zo prachtig zijn en wij allemaal handel met elkaar kunnen drijven. De Euro is ook al geen groot succes gebleken, rente op ons spaargeld is weg omdat wij de zwakke landen moeten steunen. President Macron, de grote voorstander van een Europa, samen met Merkel, hebben een grote nederlaag geleden. Nog steeds vraagt men zich niet af waarom de Brexit partij in Engeland een grote overwinning heeft behaald. Het antwoord weet ik wel, ze zijn Europa zat met de arrogantie van de politieke leiders van de EU. Juncker is absoluut geen gewaardeerde leider, eigenlijk roept hij weerzin op. Het debat in Nieuwspoort is voor mij een bevestiging van wat ik al wist, het is niks.

K. de Waardt
Voorzitter VERN

terug naar overzicht