Geen steun voor eigenrijders

De steun voor ondernemers in het kader van de Corona regeling brengt geen oplossing voor eigenrijders. Volgens Klaas de Waardt van VERN vallen de zelfstandig opererende éénpitters buiten de TOGS regeling waardtoor ze de 4000 Euro mislopen.

De Waardt: ,,We hebben ons vanaf het begin ingezet voor deze belangrijke groep vervoerders. We hebben die ondernemers straks namelijk keihard nodig als na de crisis alles weer op gang komt. We zien nu al dat er heel veel Oost Europese chauffeurs thuis blijven en daar vallen hele harde klappen op dit moment. Hele vloten staan stil en het is maar de vraag of die er straks ineens weer staan als we ze nodig hebben. We zullen onze eigen vervoerders een kans geven om te overleven, anders hebben we straks echt een groot probleem’’.

De eigenrijders hebben meestal geen zakelijk adres, en dat is nu precies één van de voorwaarden voor de éénmalige TOGS uitkering van 4000 Euro. Daarna kan een uitkering van 1500 Euro per maand volgen, uiteraard als aan alle voorwaarden voldaan wordt. De Waardt: ,,Kleine vervoerders, want ook bedrijven tot vijf trucks rekenen wij onder de eigenrijders, hebben meestal hun zakelijke adres gewoon thuis. Door die bureaucratische regel vallen ze dus buiten de boot. We hebben als VERN daarover intensief contact gehad met de ministeries maar dat heeft helaas nog niet geleid tot een doorbraak. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gaf te kennen dat vervoerders zelf een buffer hadden moeten opbouwen om dit soort tegenslagen aan te kunnen’’. Klaas de Waardt werd behoorlijk nijdig van deze opmerking van de staatssecretaris. ,,Dat wordt dan gezegd door een bewindsvrouw die zelf mee aan de wieg heeft gestaan van een Europees beleid wat onze vervoerders tot op het bot heeft uitgekleed. Door de invasie van goedkope vervoerders uit Oost Europa hebben de prijzen enorm onder druk gestaan waardoor niemand een buffer heeft kunnen opbouwen. Wij blijven ons sterk maken voor de eigenrijder en gaan de discussie gewoon weer aan’’ aldus een strijdlustige De Waardt van VERN.

Leasetermijnen opschorten
Overigens zijn volgens de VERN eigenrijders inventief in het vinden van oplossingen. Ze komen bijvoorbeeld wel in aanmerking voor de lagere Tozo uitkering van de gemeente. Verder kan voor eventuele medewerkers een deeltijd WW worden aangevraagd. Voor de trucks is het vaak wel mogelijk om de leasetermijn op te schorten. Dat betekent dat de leasetermijn dan uiteindelijk een paar maanden verlengd wordt waardoor de financier op termijn gewoon zijn geld ontvangt. Als daarmee een faillissement voorkomen kan worden dan zullen de meeste financiers en leasebedrijven daar graag aan meewerken.

terug naar overzicht