Samenwerking overheid en transportsector

Datum: afgelopen zaterdag 18 januari van 10.00 tot 13.00 uur.

De VERN heeft deze vergadering uitgeschreven om een betere samenwerking tussen de overheden en de transportsector te realiseren. In de transportsector heerst grote onvrede over de rechtsgelijkheid tussen Nederlandse en buitenlandse transporteurs.

Er wordt steeds meer gesproken over discriminatie van de Nederlandse transportsector en VERN kan ondanks deze zware woorden, de sector alleen maar gelijk geven. Wij hadden besloten om niet meer dan 40 transporteurs toe te laten, om een discussie en vragen mogelijk te maken. VERN heeft daarom verzocht aan de controlerende instanties om met ons in discussie te gaan. De navolgende instanties kwamen naar Rotterdam.

De NIWO
De heer G.J.Olthoff, directeur

Nationale Politie
De heer Serge van Vugt –teamleider Transport en Milieucontrole.

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
De heer Jochem Sprenger, projectleider km-heffing.

ILenT
De heer Jeffrey Geesdorp en de heer Hans Drijer.

Al deze heren willen graag veel beter gaan samenwerken met de transportsector om misstanden te traceren en ook daadwerkelijk actie te ondernemen met terug koppeling, zodat de sector gemotiveerd is om meldingen te doen. Nu is het zo dat men na een melding niets meer hoort, dat werkt zeer negatief en men zal geen melding meer doen.
Volgende onderwerpen kwamen zeker aan de orde, hoe kan het dat er 114.000 eurovergunningen zijn en maar 80.000 chauffeurs volgens het CBS.
Is het werkelijk zo dat Oost-Europese transportbedrijven hun boetes nooit betalen?
Met de nieuwe Mobility Package moeten buitenlandse vrachtwagens iedere 8 weken terug naar land van herkomst.  Op welke manier gaan wij dit controleren en wat zijn de sancties, want vaak moeten zij dan terug naar een postbusfirma, parkeren wordt dan lastig.
Zo zijn er vele vragen die gesteld werden en een stevige discussie volgde, veel is nog onduidelijk. Gebleken is dat er 34 miljoen transportbewegingen zijn per jaar en bij de ILenT zijn maar 17 inspecteurs, een schier onmogelijke taak. Hetzelfde kan gezegd worden voor de politie. Het was een zeer goede vergadering. Er is afgesproken met onze gasten dat er een vervolg komt. Zoals het nu gaat, kan het niet, de Nederlandse transportsector verdwijnt dan uiteindelijk.  In het VERN Magazine van maart komt een uitgebreid verslag en wat de vervolgstappen zijn. Op 13 februari tekent de VERN een samenwerkingsovereenkomst met de Minister t.a.v. de kilometerheffing, zodat de terugsluis ook voor de kleine transporteur gegarandeerd is en dat is ongeveer 250 miljoen per jaar voor duurzaamheid en innovatie.
60 procent ondersteuning voor de kleine vervoerder en 40 procent voor de grote vervoerder vanaf 2023.

Bestuur VERN 
0180-646464
info@vern-nl.nl

terug naar overzicht