Organisaties voor transport, logistiek en handel: bewaar wederzijds respect

evofenedex en VERN (Vereniging Eigen Rijders Nederland) wijzen op gezamenlijke verantwoordelijkheid

16-03-2020  VERN (Vereniging Eigen Rijders Nederland) en evofenedex roepen op tot het bewaren van wederzijds respect bij de preventiemaatregelen tegen besmetting met het coronavirus. Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hebben te maken met allerlei preventiemaatregelen op laad- en loslocaties. Zo kunnen chauffeurs vaak geen gebruik meer maken van de wc, geen water meer drinken of lunchen in de gebouwen waar zij hun lading lossen of ophalen. Bij de poort hebben zij te maken met instructies van de beheerders van de locaties waarbij ze vaak worden verzocht om hun cabine niet te verlaten.
Hoewel deze maatregelen begrijpelijk zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voelen veel chauffeurs zich ook geraakt in hun professionaliteit, omdat zij niet kunnen controleren wat er precies wordt geladen en gelost door medewerkers van de locaties.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex en VERN, Vereniging Eigen Rijders Nederland, roepen alle partijen in de logistieke keten op het wederzijds respect te bewaren. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van logistieke dienstverleners en de handels- en productiebedrijven waar chauffeurs goederen laden en lossen. Daarbij hoort wederzijds respect in de omgang met elkaar. Uiteraard dienen  chauffeurs alle door het RIVM geadviseerde preventiemaatregelen in acht te nemen. De menselijke maat moet daarbij leidend zijn waarbij chauffeurs faciliteiten krijgen aangeboden om in hun primaire behoeften te voorzien. Denk er bijvoorbeeld aan een aparte was/toiletruimte te reserveren voor chauffeurs.

Privacyschending niet toegestaan
Ondanks de unieke situatie die is ontstaan met de uitbraak van het coronavirus, blijft de privacywetgeving onverminderd van kracht. Dat betekent dat het niet is toegestaan om schriftelijke verklaringen te vragen van chauffeurs. Er mogen geen medische gegevens verzameld en geregistreerd worden. Werknemers mag wel gevraagd worden uit welk gebied ze komen en of zij gezondheidsklachten hebben, maar werknemers zijn niet verplicht om hierop te antwoorden.

Ook werknemers aan de poort scannen, bijvoorbeeld als er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is, mag niet. De suggestie doen de huisarts te bellen kan uiteraard wel. Bij een werknemer van wie vaststaat dat hij/zij is besmet, is het wel vanuit preventieplicht uit de Arbowetgeving geboden hem/haar de toegang te ontzeggen.

Algemene vragen over het coronavirus kunnen worden gesteld via het door de Rijksoverheid opengestelde telefoonnummer: 0800-1351.

terug naar overzicht