‘Opbrengst vrachtwagenheffing terug naar bedrijven tot invoering rekeningrijden’

evofenedex, TLN en VERN willen dat de overheid de opbrengst van de vrachtwagenheffing in een fonds stort voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport, totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd. Zo niet, dan zet het kabinet het draagvlak voor de heffing van de transportsector en de handels- en productiebedrijven op het spel.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoordde vandaag een lange lijst van vragen over de heffing. Omdat veel zaken nog steeds onduidelijk zijn, doen Transport en Logistiek Nederland (TLN), evofenedex en Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) nu een voorstel voor een aantal concrete afspraken. Zij vullen daarmee de gemaakte afspraken in het regeerakkoord en in het voorlopige Klimaatakkoord verder in. Het belangrijkste punt daarbij voor deze drie organisaties is dat alle opbrengsten teruggaan naar degenen die de heffing betalen net zo lang totdat rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd.

Fonds
‘Het gaat ons om álle opbrengsten uit de vrachtwagenheffing’, zegt TLN-directeur Jan Boeve. ‘Dat was de afspraak in het regeerakkoord. Toch lijkt de overheid opeens een greep uit die kas te doen, door tot 55 miljoen euro te gebruiken om te compenseren voor een daling van de accijnsinkomsten. In de beantwoording van de Kamervragen van vandaag houdt de overheid voet bij stuk, ondanks ons protest tegen deze woordbreuk.’ Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, willen evofenedex, TLN en VERN dat de opbrengsten terechtkomen in een vergroenings- en innovatiefonds voor het goederenvervoer. ‘Het geld dat in een bepaald jaar niet op gaat omdat er bijvoorbeeld nog niet genoeg elektrische vrachtwagens te koop zijn, kunnen we dan later uitgeven, wanneer die vrachtwagens er wél zijn’, aldus Boeve.

Duur terugsluis
TLN, evofenedex en VERN zien de kilometerheffing voor vrachtverkeer als een eerste stap naar rekeningrijden voor iedereen. ‘In tegenstelling tot de vrachtwagenheffing, draagt rekeningrijden voor alle weggebruikers wel significant bij aan de reductie van CO2-uitstoot en files. Voor de bij ons aangesloten handels- en productiebedrijven zijn files een crime. Het vergroot nodeloos de uitstoot van CO2 en drijft de transportkosten op. Daarom is het goed als we daar snel met rekeningrijden voor iedereen een stop op zetten. Totdat die maatregel is ingevoerd, moet al het geld dat we betalen via de heffing dan ook terugkomen. Anders is de heffing gewoon een platte lastenverhoging zonder maatschappelijk nut’, aldus algemeen directeur van evofenedex Machiel van der Kuijl.

Systeem
De organisaties vragen de minister daarnaast om het systeem voor kilometerheffing voor vrachtauto’s aan te laten sluiten op de in Duitsland en België geïntroduceerde systemen en systemen voor andere typen auto’s. Die uniformiteit voorkomt dat internationale transporteurs allerlei verschillende systemen in de vrachtauto moeten hebben voor de kilometerheffing in verschillende landen of bij de introductie van rekeningrijden voor iedereen moeten investeren in weer een nieuw tolsysteem.

Verduurzaming
In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengsten van de vrachtwagenheffing terugvloeien naar de transportsector om de kosten van de ambitieuze vergroening van het goederenvervoer te kunnen betalen. Dat gaat bijvoorbeeld om de toepassing van zero emission-technologie, zoals batterij-elektrische of waterstof-elektrische vrachtauto’s met de bijbehorende laad- en tankvoorzieningen. Maar het gaat waar mogelijk ook om het toepassen van duurzamere brandstof (low emission) die de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagt. En het gaat om investeringen voor het verbeteren van de efficiëntie in logistieke ketens. Zo kan het goederenvervoer de komende jaren in Nederland een koppositie innemen qua vergroening. ‚Äč

De Tweede Kamer debatteert op 6 maart over de vrachtwagenheffing.

terug naar overzicht