VERN wil geen kilometerheffing voor vrachtwagens

Door het recent gepresenteerde Klimaatakkoord laaide onlangs de discussie over een trucktol verder op. Branchevereniging Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) blijft pertinent tegen invoering ervan.

Bron: Nieuwsblad Transport, geschreven door Bart Pals

‘We hebben met de huidige minister afgesproken dat dit zeker niet voor 2024 ingevoerd zal worden’, vertelt voorzitter Klaas de Waardt. ‘En als het kabinet besluit toch een kilometerheffing in te stellen, dan zal het voor alle voertuigen op de weg moeten gelden. Dat levert dan in ieder geval winst op als het gaat om een verbetering van de doorstroming van wegen. Anders zal het uitlopen op een verkapte lastenverzwaring voor de transportsector.’

Maut
Het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord bevat de maatregel om kilometerheffing (Maut) voor vrachtwagens in te voeren. De opbrengst zou gebruikt worden om onder meer het rijden op biobrandstoffen te bevorderen. Maar De Waardt ziet dat niet zitten.

‘Er worden complete oerwouden platgebrand om gronden in Indonesië en Maleisië in te zetten voor het kweken van biobrandstoffen. Daarbij komt de daarin opgeslagen co2 in één keer vrij, die kunnen wij nooit compenseren met biobrandstoffen. En daarvoor zouden de gewone vrachtwagens dan een extra kilometerheffing moeten gaan betalen?’

10.000 euro per truck
Volgens De Waardt is tijdens eerdere overleggen over de kilometerheffing gesproken over een heffing van minimaal 15 cent per kilometer. ‘Dat zou neerkomen op een bijdrage van 10.000 tot 15.000 euro per vrachtwagen per jaar’, rekent hij voor.

Brancheorganisatie TLN liet onlangs nog wel weten voorstander te zijn van de kilometerheffing-maatregel uit het Klimaatakkoord, ook als die alleen voor vrachtwagens zou gelden. Voorwaarde is dat de opbrengsten van de kilometerheffing voor verduurzaming van het wegtransport worden gebruikt. Maar daar is VERN, die de belangen behartigt van de kleinere transportondernemers, het dus niet mee eens.

terug naar overzicht