Over Vern

VERN is een erkende brancheorganisatie in het wegtransport. Wij zijn als organisatie volledig opgenomen door de overheid en de EU. Onze collectiviteit speelt een steeds belangrijkere rol op het gebied van kostenefficiëntie.

VERN is mede opgericht om voor de kleine en kwetsbare transportondernemer een gelijkwaardige concurrentiepositie te verwerven ten opzichte van de grotere transportbedrijven. Niet alleen de eigen rijder, maar ook ondernemers met 10 tot 15 vrachtwagens vinden hun weg naar ons. VERN staat voor Vereniging Eigen Rijders Nederland.

Kleine transportbedrijven zijn nu goed vertegenwoordigd via VERN naast de andere brancheorganisaties, in werkgroepen die rechtstreeks rapporteren aan het kabinet.

Visie en doelstellingen
VERN stelt zich ten doel het profileren van een ‘eigen gezicht’ voor de eigen rijder en kleine transportondernemer, waardoor alle belangen – volledig toegespitst op u – naar behoren behartigd kunnen worden. Kortom: collectieve belangenbehartiging, mede ten aanzien van sociale, vaktechnische en juridische aspecten.

VERN maakt zich sterk voor:

  • het verdedigen van de belangen voor kleine transportondernemers jegens de overheid
  • kostenreductie door collectieve inkoop
  • nieuwe vervoersconcepten
  • efficiënte benutting voertuigen en infrastructuur
  • voorkomen van faillissementen door advisering aan deelnemers, waardoor een betere bedrijfsvoering mogelijk wordt
  • voorlichting inzake innovatieve veranderingen zoals modernisering wagenpark, brandstofbesparingen en technologie communicatie/ informatie
  • informatie en vraagbaak wet- en regelgeving
  • opstellen ondernemingsplan en advisering voor de (startende) ondernemer
  • adviezen en/of interveniëren bij geschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers
  • deelnemen aan projecten die aan deze doelstellingen voldoen

Ook op vaktechnisch gebied zijn wij initiatiefnemer bij interessante ontwikkelingen. Het bevorderen van verkeersveiligheid, goede infrastructuur en het ontwikkelen van cursussen op het gebied van opleidingen, management en chauffers, zijn een wezenlijk onderdeel van VERN.

Door middel van onze berichten in Mening van de VERN en Nieuws houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen VERN. Tevens geeft de VERN persberichten uit, die de belangen van de kleine transportondernemers kenbaar te maken.