Duurzaamheid

Politici en beleidsmakers gebruiken prachtige woorden. Verduurzaming is zo’n woord. Ze gebruiken het te pas en te onpas. Maar wat houdt verduurzaming nu daadwerkelijk in? Vroeger noemden we het verduurzaming als we de blankhouten kozijnen vervingen door hardhout.

De vraag is of dit wel zo duurzaam was, als je kijkt naar de enorme houtkap in de tropische regenwouden die ervoor nodig was en het daardoor verdwijnen van vele planten- en dierensoorten. Vandaag de dag wil men elektrische auto’s en vrachtwagens inzetten voor een duurzaam vervoer van goederen en mensen. Elektriciteit moet worden opgewekt, met steenkool, gas of atoomenergie. Zonnepanelen en windmolens zullen de komende jaren nog niet voldoende energie leveren om de grote vraag naar stroom aan te kunnen.

Steenkool
Wereldwijd wordt steenkool veruit het meest gebruikt om elektriciteit op te wekken. De Rotterdamse gemeenteraad heeft besloten om geen vergunning meer te verstrekken aan de EMO voor de overslag van 28.4 miljoen ton van deze brandstof. 85% van de steenkool gaat naar Duitsland, grofweg 50% daarvan gaat naar kolencentrales, de rest gaat naar de staalindustrie. Als Rotterdam geen vergunning verstrekt, verdwijnt de overslag per direct naar Antwerpen en Hamburg. De aanvoer naar Duisberg wordt langer. Het milieu schiet hier niets mee op, het gaat er zelfs op achteruit.
Steenkool wordt vervoerd via de binnenvaart met duweenheden. Voor deze massagrondstof is dit veruit de beste manier. Als de overslag van steenkool in Rotterdam stopt, verdwijnen er 2600 banen, bij de EMO, toeleveringsbedrijven en in de transportsector. Volgens GroenLinks moeten deze mensen zich dan maar laten omscholen. Het Havenbedrijf Rotterdam lijdt dan ook een groot verlies, want de overslag van steenkool bedraagt ongeveer 6% van de totale overslag in Rotterdam. GroenLinks zit daar niet mee, zij vindt dat Rotterdam het goede voorbeeld moet geven. Nu denk ik niet dat men in Duitsland de kolencentrales en de staalbedrijven sluit omdat GroenLinks in Rotterdam dit zo graag wil. Maar dat terzijde. Voor de energieopwekking voor elektrische auto’s en vrachtwagens zijn kolencentrales nog onmisbaar. En de staalindustrie kan evenmin overschakelen op zonnepanelen.

Windmolens
Er zijn in Europa al veel windmolens neergezet. Los van de horizonvervuiling en de geluidsoverlast, kost het enorm veel energie om zo’n gigantische windmolen te maken. Energie die wordt gewonnen uit steenkool. Het kost ongeveer 15 jaar voordat een windmolen rendabel is. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de trillingen van windmolenparken in zee en het geluid dat zij maken schadelijk zijn voor het ecologische systeem op de zeebodem. Voorlopige rapporten zijn niet bepaald positief. Ook voor vogels zijn deze windmolenparken schadelijk; ze begrijpen de werking niet en vliegen ertegenaan. Windmolens draaien momenteel nog voor een deel op subsidie. Elk huishouden leverde dit jaar een bijdrage van € 62,-. Is windenergie beter voor het milieu? Op de zeer lange duur wel, maar voorlopig is door de bouw en het onderhoud de milieuwinst gering.

Zonnepanelen
Ook bij het plaatsen van zonnepanelen zet ik mijn vraagtekens. De beste zonnepanelen zijn van polykristallijn en monokristallijn. Dit wordt gewonnen in mijnen in China. Het maken van zonnepanelen van deze grondstoffen is zeer ingewikkeld en kostbaar. Het is bovendien een zeer vervuilend proces. Het merendeel van de zonnepanelen in Nederland komt uit China. Het transport hiervan betekent ook extra milieuschade. De echte winst begint pas als de zonnepanelen eenmaal op het dak liggen.
De overheid wil dat wij investeren in duurzaamheid. Wanneer we echter onze huizen isoleren, gaan we minder energie verbruiken. Hierdoor loopt het rijk inkomsten mis. De belasting op energie is namelijk hoger dan de belasting op gas. Dus dan maar het gebruik van zonnepanelen stimuleren. Verduurzaming, het is een mooi woord, maar uiteindelijk gaat het altijd om geld.

Gas
Over gas gesproken: wat er in Groningen gebeurt, is niet goed, maar wat zijn de gevolgen als wij de gaswinning in Groningen stoppen? We kunnen voorlopig het gas voor cv-ketel en gasfornuis niet vervangen door elektriciteit. Dat betekent dat we het gas uit het buitenland moeten gaan halen. Gas uit Nederland heeft een veel lager octaangehalte dan gas uit het buitenland. Dit houdt in dat alle ketels en fornuizen vervangen moeten worden. Dit kost miljarden, wie gaat dat betalen? Ik weet het antwoord wel.
Door de boycot met Rusland zal gasimport uit Duitsland moeilijk worden. Poetin zal hiervoor een hoge prijs vragen. Gas uit andere delen van de wereld moet worden aangevoerd per schip. Dat is ook niet goedkoop en ook nog eens milieuvervuilend. Straks opent GroenLinks de aanval op de olie die Rotterdam binnenkomt. Alles onder het mom van duurzaamheid. Het beeld voor de toekomst: geen werk, alles groen en koud.

terug naar overzicht