Op de bres voor ouderen

Er zijn in Nederland 531.000 werklozen. Daarvan is een derde in de leeftijd van 50 tot 66 jaar, terwijl de regering vindt dat mensen makkelijk kunnen werken tot hun 67ste jaar. Zodoende moet men twee jaar langer AOW-premie betalen en ontvangt men twee jaar korter AOW bij eenzelfde levensverwachting.

Dit levert de overheid veel geld op. Om weer te kunnen werken, moeten vijftigplussers volgens economen vrije dagen en salaris inleveren. Kun je eindelijk genieten, moet je inleveren. Bij vijftig begint niet het aftakelen, maar het afpakken.
Twee jaar langer betalen en twee jaar minder ontvangen. Toch zeggen ze dat de AOW onbetaalbaar aan het worden is. Nooit wordt gepubliceerd welke kosten ermee gemoeid zijn om de AOW-premie te innen en daarna uit te betalen. Volgens mij gaat er een behoorlijk deel van de premies op aan kosten. De laatste jaren zijn ouderen ongeveer 13% gekort op hun AOW. Waar is dit geld gebleven? Denkt de overheid soms dat wij te dom zijn om dit te begrijpen en dat uitleg daarom niet nodig is?
Ooit zei een belastingambtenaar tegen mij: als de belasting betaald is, dan is het geld van ons. Het geld is niet meer van de bevolking, maar van de ambtenaren. Die bepalen waar het naartoe gaat. De politiek denkt er net zo over. Men spreekt graag van de rijke ouderen, maar als je vijftig of zestig bent en je raakt werkloos, dan heb je nog recht op twee jaar WW, 70% van het laatstverdiende salaris. Hierna moet je je huis opeten en je spaargeld. Vervolgens heb je recht op bijstand. Als je dus AOW krijgt met een klein pensioen, ben je toch met alle wil van de wereld geen rijke oudere?

Directeur Felix Cohen van Veilig Verkeer Nederland zegt dat het aantal verkeersdoden de komende jaren zal stijgen. Dit komt volgens hem door het gebruik van de smartphone achter het stuur of op de fiets, zelfs lopend knalt men nog overal tegenop. Voor velen is de smartphone een verslaving. Vooral de jeugd kan geen minuut meer zonder. Maar Cohen kon het niet laten om de ouderen apart te benoemen, want ouderen zijn langer mobiel. Ouderen in de auto, maar ook op de fiets, in een scootmobiel en zelfs lopend noemt hij een risico. Hij vergeet dat ouderen met een rijbewijs elke vijf jaar medisch gekeurd moeten worden.

Verzekeraars verhogen de premie met vijftig procent zodra je boven de 75 komt. Een tijd geleden was er grote ophef rondom een oudere die tegen het verkeer in reed en een ongeval veroorzaakte. Uit onderzoeken is gebleken dat een derde van de spookrijders op leeftijd is. Er moesten extra cursussen worden gegeven aan senioren, extra medische controles ingelast, er werd zelfs geopperd om het rijbewijs af te pakken van ouderen. Wat men vergeet is dat twee derde van deze spookrijders geen oudere is.
De mensen die roepen om cursussen voor ouderen, zijn volgens mij zelf nog jong. Die hoeven geen cursus te gaan volgen en willen dat beslist ook niet. Zij zijn de smartphonegebruikers achter het stuur. Tijdens de Pokémon-rage is het aantal verkeersdoden toegenomen. Is dat ook de schuld van oudere?

Seniorenpesters zeggen dat het aantal verkeersdoden met ouderen stijgt. Maar wat is er werkelijk aan de hand: in 2015 waren er 31% meer 65-plussers dan in 2005 en 23% meer 75-plussers. Ten opzichte van 1995 is het aantal 65-plussers zelfs toegenomen met 49%. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal doden onder ouderen ook gestegen is. In 1995 waren er echter meer dan duizend verkeersdoden per jaar en nu is dit aantal gedaald tot 620.
Conclusie: ook hieraan hebben de ouderen bijgedragen. Maar dit mag niet gezegd worden.

Gezien bovenstaande is bij mij een enorme ergernis ontstaan over hoe men denkt over ouderen en de manier waarop zij financieel uitgekleed worden. Er zijn op dit moment in Nederland drie miljoen ouderen, waarvan 1.7 miljoen tussen de 65 en 75 jaar. Dit is een enorme groep. 75% geeft aan zich nog gezond tot zeer gezond voelen. Ouderen uitsluiten is de grootste fout die men kan maken, we hebben ze nog veel te hard nodig. Daarom hebben we met VERN een Oplossing bedacht, zie het artikel elders in dit magazine. Veel ouderen voelen zich buitengesloten door de maatschappij en de overheid. Door De Oplossing horen ze er weer bij en verdienen ze zelfs meer dan een reguliere chauffeur. ‘Onze’ ouderen krijgen op deze wijze weer het respect dat zij verdienen.

terug naar overzicht