Positieve berichten

Vaak is nieuws negatief en dat scoort, jammer genoeg is dat wel de realiteit. Deze column wil ik eens gaan besteden aan positievere berichten dan dat u gewend bent in de pers.

De cijfers waar ik over beschik (Panteia) zijn van het laatste kwartaal 2016, omdat de cijfers over het eerste kwartaal nog niet beschikbaar zijn. De huidige verwachting voor de groei van de wereldeconomie is 0.1 procentpunt verhoogd t.o.v. de vorige kwartaalcijfers. De verwachting voor 2017 is nu, een groei van 3,3% wereldwijd. Op zich is dit natuurlijk bijzonder positief te noemen als we kijken naar de cijfers over de laatste jaren die over het algemeen toch een negatieve tendens te zien gaven. Maar wij hebben veel meer te maken met de economische groei in de Eurozone, voorlopig staat deze op een groei van 1,6% in 2017 en 1,7% in 2018. Echter er is nog geen rekening gehouden met de Brexit, VS met de nieuwe President en de ontwikkelingen in Rusland.

De verwachte economische groei in Nederland is sinds de laatste kwartaal cijfers positiever geworden. De groei komt uit op 2,1% voor 2017, dit is zelfs een bijstelling van 0,4% naar boven. Je kunt ook overal in de kranten lezen, we gaan geld overhouden, maar laten wij hopen dat het komende kabinet, geen Sinterklaas gaat spelen, want moeilijke tijden zijn er in een mum van tijd en dan hebben wij niets om dit op te vangen.

Rotterdamse haven
Ten opzichte van 2015 zijn de overslagcijfers van de Rotterdamse haven in 2016 gedaald. In totaal nam de overslag met 1,1% af. De grootste daling was te zien bij de kolen en de ertsen, maar de overslag van de containers steeg met 0,6%. Voor het wegvervoer is dit weer een positieve ontwikkeling te noemen.

De voorspelling is op dit moment dat het volume voor het wegvervoer in 2017, het sterkst zal gaan groeien t.o.v. het spoor en de binnenvaart. Maar voor het wegvervoer wordt de groei t.o.v. de voorspellingen, toch enig sinds getemperd, want men verwachte een groei van 2,1% en dit stelt men nu bij naar 1,6%, aan zich is dit zeker niet slecht te noemen.

Vrachttarieven
Ondanks dat 2016 het beste jaar is geweest in 15 jaar, blijven de vrachttarieven een punt van zorg. Maar een ongekend aantal ondernemers heeft toch 2016 positief afgesloten.

Willen wij de vrachttarieven verbeteren, dan moeten wij af van, ja, dat past wel in de planning, “Wat brengt het op” terwijl heel economisch Nederland zegt, dit gaat het u kosten.

Ja, zult u zeggen, dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. Dit begrijp ik volkomen, maar er zijn nu factoren die redenen geven om toch langzaam dit normale economische begrip ook voor de transportsector te realiseren. Ten eerste er zijn chauffeurs tekorten en dit groeit alleen maar. Ten tweede, het ladingvolume groeit, voor de opdrachtgever en de verlader is vervoerzekerheid een van de belangrijkste punten in zijn of haar organisatie. Transport is trouwens t.o.v. het vervoeren product, een te verwaarlozen kostprijsfactor.

Mijn advies is, sluit voorlopig geen vervoercontracten af, want dan zit je er aan vast, ze kunnen niet meer zeggen, voor jouw 10 anderen, ze zijn er gewoon niet.

Kosten voor 2017
I
n 2017 verwachten wij toch een stijging van 1,4% tot 3% stijging van de kosten voor het beroeps goederenvervoer over de weg. Ik kan niet precies aangeven in welke deelsector de grootste kostenstijgingen te zien zal zijn. Het is daarom van belang dat u de vrachttarieven scherp in de gaten houd, anders heeft u niets aan volume groei of een geringe stijging van de vrachttarieven. U bent dan blij met een dode mus.

Vrachtwagens
In Nederland zijn vorig jaar 15% meer nieuwe vrachtwagens geregistreerd dan een jaar eerder. Iedereen probeert zoveel mogelijk vrachtwagens te kopen van de Euro 6 klasse, omdat zij zuiniger zijn, minder stilstand geven door reparaties en je mag er overal mee komen. Europees gezien doen wij het niet verkeerd. Volgens de rapporten van de ING zijn er in België 14% meer verkocht, in Frankrijk en Spanje was de groei 10%, Engeland 9% en Duitsland maar 3%, maar die hebben last van Oost-Europa.

Als we naar Oost-Europa kijken dan is de verkoop van nieuwe trucks in Polen 19%, Roemenië een toename van 32%. Hoever de EU subsidies hier invloed op hebben is mij niet bekend.

De uitschieter is Italië, want die hebben 53% meer vrachtwagens aangeschaft dan het jaar daar voor, echter die hadden nog een grote achtstand.

Snelle vervanging wordt natuurlijk ook wel ingegeven door dat de nieuwe vrachtwagens 10 tot 15% minder brandstof gebruiken. Dit is gestegen van 1 op 3 tot bijna 1 op 4.

Invloed nieuwe kabinet
Waar kunnen wij trots op zijn. De haven Rotterdam heeft 450 miljoen ton overgeslagen in 2016. De transportsector over de weg heeft 650 miljoen ton vervoerd, kijk dat zijn cijfers!

Echter het nieuwe kabinet kan nog roet in het eten gooien met het geflirt met Groen Links, CDA, en D66. Zij willen een zeer forse km heffing voor vrachtwagens, tot wel 32 cent per kilometer. Ik geloof absoluut niet dat zij dat gaan doen, want dan zijn zij echt de weg kwijt, daar helpt dan geen navigatiesysteem meer tegen. En als die al hebben, dan zegt het navigatiesysteem, hier rechtsaf, zo de afgrond in voor het wegvervoer.

Even Apeldoorn bellen helpt dan ook niet meer, nee, dat gaat niet gebeuren.

Het transport is de motor waar de economie op draait, er is te weinig aandacht voor onze sector, dat moeten wij met deze nieuwe tweede kamer maar eens grondig gaan veranderen.

Dat is ook een vernieuwing.

terug naar overzicht