VrachtwagenClaim

Heeft u tussen 1997 en 2011 een of meerdere vrachtwagens gekocht of geleaset? Dan is de kans groot dat u te veel heeft betaald. Dit bedrag kunt u claimen via de VERN.

Vrachtwagenkartel
De grote vrachtwagenfabrikanten hebben in de periode van 1997 tot 2011 prijsafspraken gemaakt en daarmee de prijzen van vrachtwagens kunstmatig hooggehouden. De eerste schatting is dat de prijzen van de vrachtwagens tussen de 10% en 20% te hoog zijn geweest. Hierdoor heeft u in deze periode waarschijnlijk te veel betaald voor uw vrachtwagen. Dit bedrag loopt, inclusief de bijkomende kosten als verzekeringen en rente, al gauw op tot zo’n 10.000 euro per aangeschafte vrachtwagen.

De Europese Commissie heeft de fabrikanten een boete opgelegd van € 2,9 miljard voor deelname aan het kartel. DAF, Volvo, MAN, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz) hebben inmiddels toegegeven dat zij bij het kartel betrokken waren en de betrokkenheid van Scania wordt nog onderzocht.

Hoe krijgt u uw teveel betaalde geld terug?
De VERN heeft de handen ineen geslagen met De Haan Advocaten & Notarissen zodat u het door u te veel betaalde bedrag makkelijk én op een betrouwbare manier kunt claimen. De VERN laat de claim, namens alle deelnemers van de Vrachtwagenclaim, indienen door De Haan Advocaten & Notarissen. Individueel bereikt u niets, dit hebben wij al uitgezocht. De Haan Advcoten & Notarissen is een advocatenkantoor met 160 medewerkers, van wie 85 advocaten en notarissen. Ze werken vanuit zeven vestigingen, zes in Nederland en een in Duitsland (Hamburg). De Haan Advocaten & Notarissen heeft onder andere de aardgasclaim gedaan tegen de NAM en het ministerie van Economische Zaken. De kans dat wij winnen is groot. De schuldvraag is immers niet meer aan de orde, want de EU heeft dit al vastgesteld.

Kosten
Als VERN-lid betaalt u pas een bijdrage, in de vorm van een succesfee, als u daadwerkelijk een schadevergoeding ontvangt. De succesfee (20% van het uitgekeerde schadebedrag) wordt ingehouden op het bedrag dat aan u wordt uitgekeerd. Het schadebedrag dat aan u wordt toegekend, wordt eerst op een derdenrekening gestort bij een notaris. De notaris stort het bedrag, na verrekening van de succesee, rechtstreeks op uw rekening. U betaalt, naast de succesfee, geen advocaatkosten of andere kosten voor het indienen van de claim. Deze kosten worden door ons betaald.

Werkwijze
Als wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt het proces verder in gang gezet. U ontvangt van ons een deelnemersovereenkomst die duidelijk maakt dat u uw claim heeft ingediend en dat de VERN en De Haan Advocaten & Notarissen de claim verder voor u afhandelen. Daarnaast ontvangt u een formulier waarop u de gegevens van de aangeschafte vrachtwagen(s) kunt invullen. Daarbij hebben we van elke vrachtwagen een leasecontract of factuur nodig. Door middel van de ingevulde gegevens en het leasecontract/de factuur kunnen wij via een speciale berekeningsmethode de hoogte van de schade per vrachtwagen bepalen. Dit traject verzorgen wij voor u.

Transportbedrijven die tussen 1997 en 2011 actief waren en inmiddels gestopt zijn, kunnen zich ook aanmelden.
Als de eigenaar overleden is, kunnen de nabestaanden deelnemen aan de claim.

Begin april heeft de Europese Commissie het besluit rondom het vrachtwagenkartel openbaar gemaakt. Deze uitspraak vormt voor De Haan Advocaten en VERN de basis voor de dagvaarding tegen de fabrikanten. Deze dagvaarding wordt nu voorbereid en zal namens de deelnemers worden ingediend. Bedrijven die zich nog niet hebben aangesloten, worden opgeroepen om zich alsnog aan te melden. Dan kan ook hun claim (tegen de genoemde voordelige voorwaarden) worden ingediend. Op de website van de VERN en op vrachtwagenclaim.nl is de uitspraak van de EC te downloaden.


Klaas de Waardt
Voorzitter van de VERN

Momenteel heeft de VERN al inschrijvingen voor zo’n 1.000 vrachtwagens en elke
dag melden zich nieuwe transportbedrijven aan. Des te meer transportbedrijven
zich aanmelden, des te sterker wij staan. En dat is belangrijk, want de fabrikanten
gaan hoogstwaarschijnlijk een vertragingstactiek proberen te hanteren.